Politika privatnosti

Opšte odredbe

Vlasnik website kasicas.rs je Stanislava Rakin PR trgovina mešovitom robom Kasica-S (u daljem tekstu: Kasica-S), sa sedištem u Bačkoj Palanci. Kasica-S poštuje Vašu privatnost i posvećeni smo njenom čuvanju. Ova Polisa privatnosti predstavlja način kako se Vaši lični podaci obrađuju i koriste. Na našem website-u prikupljamo mali broj Vaših podataka uz Vašu izričitu saglasnost, koju možete povući u svakom trenutku, nakon čega će Vaši podaci u što kraćem periodu biti izbrisani sa sistema. Vaši podaci će biti dostupni zaposlenima i osnivaču, koji su zakonski obavezni da poštuju tajnost ličnih podataka. Kasica-S prikuplja sledeće podatke od posetilaca sajta, koje oni slobodno dostavljaju preko online kontakt forme: ime i prezime, email adresu, ostale kontakt podatke i sve ostale informacije vezane za pružanje naših usluga i druge informacije vezane za poslovnu saradnju. Kasica-S prikuplja i podatke posetilaca sajta koji se odnose na IP adresu,  podatke o browser-u i podatke vezane za domen.

Prikupljanje podataka

Ukoliko koristite website kasicas.rs prihvatate da se Vaši podaci koriste u skladu sa ovom Polisom privatnosti. Kasica-S će koristiti lične podatke samo na način koji je u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju ste Vi kao naš korisnik dali saglasnost.

Ažuriranje Vaših podataka

Ukoliko želite da tražite pristup ličnim podacima, odnosno njihovu ispravku, dopunu ili brisanje, kontaktirajte nas putem kontakt forme.

Korišćenje podataka

Kasica-S će koristiti podatke u cilju održavanja kontakta sa članovima i odgovaranja na Vaša pitanja u skladu sa Politikom privatnosti.

Otkrivanje podataka

U slučaju eventualne obaveze da otkrijemo sakupljene podatke trećoj strani, a na osnovu sudske odluke i u skladu sa zakonom, o tome ćete biti blagovremeno obavešteni, osim ukoliko nalog suda ne sadrži oznaku tajnosti, odnosno zabranu o obaveštavanju korisnika. Kasica-S se obavezuje da prikupljene podatke neće davati, pokazivati, iznajmljivati niti prodavati trećim licima. Kasica-S može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima (npr. broj poseta websitu kasicas.rs), ali pri tome neće uključiti informacije pomoću kojih bi pojedinci bili odredivi.

Cookies

Website kasicas.rs koristi cookies-e za ograničene svrhe. ‘Cookies’ je deo podataka koji naš website može da Vam pošalje Vašem Internet browser-u. Ukoliko ste zabrinuti za Vašu sigurnost po pitanju ‘Cookies’ tehnologije, uvek možete Vaš Internet browser podesiti da Vas obaveštava po prijemo ‘Cookies-a’ ili da ih u potpunosti odbijete. Google analytics šalje svoje ‘Cookies-e’, na osnovu koje Kasica-S prati posećenost ovog website-a.

Linkovi ka drugim sajtovima

Website kasicas.rs sadrži linkove preka drugim website-ovima. Svaki od navedenih website-ova ima svoju Politiku privatnosti i Uslove korišćenja. Kasica-S nije odgovorna za sadržaj na navedenim stranicama.

Društvene mreže

Kasica-S koristi društvene mreže, pri čemu su svi odnosi vezani za iste određeni Politikama  privatnosti, za svaku društvenu mrežu posebno.

Bezbednost podataka

Kasica-S čini sve što je u našoj mogućnosti da podatke koje obrađuje i koristi čuva u bezbednim uslovima, koji su uskladišteni na računarskim sistemima, zaštićeni su šiframa, a pristup imaju samo zaposleni u Kasica-S.

Promena Polise privatnosti

Kasica-S zadržava pravo da bilo kada izmeni Politiku privatnosti, a izmena postaje važeća nakon objave na website-u kasicas.rs. Svaki posetilac sajta je dužan da pročita ovu Politiku privatnosti, kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama. Ukoliko nastavite da koristite website kasicas.rs nakon postavke novije verzije Politike privatnosti, podrazumeva se da ste tu verziju pročitali i prihvatili kao važeću.

Pitanja

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezanih za ovu Polisu privatnosti, kontaktirajte nas putem kontakt forme.