COVID-19 Preporuke za maloprodajne objekte 

 

 1. Poseta maloprodajnim objektima nije dozvoljena potrošačima sa simptomima koji ukazuju na COVID-19.
 2. Broj osoba treba ograničiti tako da je moguće obezbediti udaljenost od najmanje 1,5 metar, odnosno tako da bude jedno lice na svaka 4 m2, sa istaknutim jasnim obaveštenjem o održavanju udaljenosti od drugih od najmanje 1,5 metar.
 3. Nakon što u objekat uđe dozvoljen broj potrošača, dalji ulazak je moguć tek nakon što jedan od potrošača napusti objekat. Dok čekaju u redu za ulazak potrebno je da potrošači održavaju preporučenu udaljenost od najmanje 1,5 metar.
 4. Zaposleni i posetioci, uključujući decu stariju od dve godine, moraju nositi maske prilikom boravka u objektu tako da maska prekriva nos, usta i bradu. Nošenje rukavica se preporučuje samo za zaposlene koji obavljaju aktivnosti koje iziskuju njihovu upotrebu.
 5. Pre početka rada i bar dva puta dnevno, potrebno je sprovesti pranje, čišćenje i dezinfekciju objekta, opreme, površina i predmeta koji se često dodiruju, kao i provetravanje objekta.
 6. Napraviti plan rada u pogledu organizacije (rad u smenama, ograničen broj zaposlenih po smeni, dovoljno duga pauza između smena).
 7. Obezbediti potrebnu količinu propisane zaštitne opreme, kao i dezinfekcionih sredstava.
 8. Na ulazu postaviti dezobarijere (otirače natopljene dezinfekcionim sredstvom na bazi hlora – 0,1% rastvor natrijum-hipohlorita, sa natapanjem na šest sati ili kada se osuše), kao i dozere za dezinfekciju ruku (preporučuju su beskontaktni dozeri).
 9. U toaletima moraju biti na raspolaganju tečni sapun, topla voda i jednokratni papirni ubrusi za ruke ili aparat za sušenje ruku, kao i dozer (preporučuju su beskontaktni dozeri). Na ulaznim vratima postaviti obaveštenje o obaveznoj dezinfekciji ruku pre i nakon korišćenja toaleta.
 10. Ne koristiti veštačku ventilaciju zatvorenog centralizovanog tipa, kao i klimatizaciju u objektima ukoliko se radi o split sistemu. Redovno provetravati prostorije hotela prirodnim putem (otvaranjem prozora), kada god je to moguće. Centralizovane ventilacione sisteme ili klima uređaje koristiti u takvom režimu rada da se vazduh izmenjuje samo svežim spoljnim vazduhom, bez recirkulacije vazduha. Za rad sistema za veštačku ventilaciju moraju se konsultovati kompanije/servisi za njihovu ugradnju i održavanje. Zamena filtera i/ili ugradnja posebnih filtera na uređajima veštačke ventilacije, određivanje učestalosti zamene filtera i sagledavanje potreba za ugradnju posebnih, obavlja se u konsultaciji i uz saglasnost kompanija koje su odgovorne za njihovu ugradnju i održavanje.
 11. U objektima za prodaju odeće ne preporučuje se isprobavanje odeće koja se oblači i svlači preko glave, čak ni u situaciji kada potrošač ima masku.
 12. Po povratku kući preporučuje se da se sva kupljena odeća pre upotrebe opere u mašini na temperaturi od najmanje 60 °C, uz upotrebu standardnih deterdženata.
 13. Upotrebljene maske, rukavice i dr. otpad odlagati na posebno obeleženim mestima u odgovarajuće kese, koje je potrebno zavezati pre bacanja u kontejner.
 14. Pri postupku naplate usluga preporučuje se beskontaktno plaćanje karticama. Ako se usluga plaća gotovinom, neophodna je dezinfekcija ruku nakon svake naplate, a pre bilo koje druge radnje. Kada god je moguće obezbediti na kasama fizičke barijere između zaposlenih i potrošača, poželjno od pleksiglasa.
 15. Osigurati nadzor nad zdravstvenim stanjem zaposlenih. U slučaju pojave simptoma koji ukazuju na COVID-19, zaposleni treba da se javi nadređenom i da ne dolazi na posao dok se ne javi svom izabranom lekaru u domu zdravlja.

Napomena: Preporuke    su podložne izmenama    u zavisnosti od promene epidemiološke situacije.